Inne aspekty bezpieczeństwa korporacyjnego

Zachowanie bezpieczeństwa korporacyjnego począwszy od bezpieczeństwa informacji, systemów poprzez łańcuchy dostaw, skończywszy na bezpieczeństwie fizycznym, osobistym każdego pracownika jest najważniejszym celem każdej organizacji. Świadome zagrożeń przedsiębiorstwa coraz częściej doskonalą aspekty bezpieczeństwa i starają się budować rozwiązania, które pomagają strategii firmy odpowiedzieć na stawiane im wymagania oraz oczekiwania biznesowe. Bezpieczeństwo korporacyjne zwiększa się poprzez umiejętność skutecznego reagowania organizacji na zagrożenia, uczenie się i wyciąganie wniosków po incydentach, a także kontrolowanie zgodności z regulacjami prawnymi. Bezpieczeństwo przejawia się także w budowaniu i zwiększeniu świadomości, kompetencji i zaangażowania pracowników w przygotowanie na zdarzenia operacyjne, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację celów, kluczowych usług bądź procesów.

Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Bezpieczeństwo fizyczne
W przygotowaniu
Ochrona osobista
W przygotowaniu
Zarządzanie kryzysowe
W przygotowaniu
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną
W przygotowaniu
Zapobieganie i wykrywanie przestępstw
W przygotowaniu
Prowadzenie przeglądów bezpieczeństwa i usług dochodzeniowych (forensic)
W przygotowaniu
Bezpieczeństwo logistyczne
W przygotowaniu
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw zgodnie z normą ISO 28000
W przygotowaniu
Bezpieczeństwo środowiskowe
W przygotowaniu
Bezpieczeństwo podróży
W przygotowaniu
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z OHSAS 18001:2007
W przygotowaniu
Zasady ochrony przeciwpożarowej
W przygotowaniu

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą szkoleń skierowanych do osób zajmujących się różnymi wieloma aspektami bezpieczeństwa m.in. łańcucha dostaw, bezpieczeństwem i higieną pracy, ale także zarządzaniem kryzysowym czy wykrywaniem przestępstw.