Usługi

Naszą specjalnością są usługi podnoszące odporność biznesu. Rozumiemy ją jako złożony system, w którym funkcjonuje zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwem, informatyką, ciągłością działania oraz projektami i programami. W każdym obszarze tego systemu możemy zaproponować rozwiązania zwiększające zdolność organizacji do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata.
Nasze usługi kierujemy do:
  • firm działających w takich branżach jak m.in. finanse i bankowość, na które już dawno został nałożony obowiązek wdrożenia rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem (w tym ciągłością działania);
  • operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych, a także właścicieli krytycznej infrastruktury, na których także nałożony został obowiązek opracowania Planów Działań w Sytuacji Szczególnych Zagrożeń, czy też Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej;
  • firm z innych branż, które realizują usługi o wymogu wysokiej dostępności, jak np. logistyka, transport, media (w tym elektroniczne), przemysł i produkcja, energetyka, przesył, etc.

Jesteśmy gotowi, aby zarówno pomóc Państwu w ocenie i dostosowaniu już posiadanych rozwiązań proceduralnych i techniczno – organizacyjnych w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, w tym zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania (ang. Business Continuity), jak również we wdrożeniu od podstaw najlepszych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w tych dziedzinach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat portfolio naszych usług. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktowania się z nami, w celu omówienia potrzeb Państwa organizacji w obszarach naszych kompetencji. Do każdego klienta i jego przypadku staramy się podchodzić indywidualnie.