Cyberbezpieczeństwo

Resilia realizuje oraz wspiera zarządzanie cyberbezpieczeństwem na trzech poziomach – strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym. Kompleksowość oferowanych przez nas rozwiązań pozwala na dopasowanie usług do potrzeb przedsiębiorstwa, w zależności od jego wielkości i skali wykorzystywania danych cyfrowych. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia kilkaset osób, a jego działalność opiera się na danych cyfrowych, może wymagać wdrożenia systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz jego certyfikacji. Mniejsza firma, której działalność jest wspierana przez usługi IT, potrzebuje jedynie części rozwiązań, dobranych tak, ażeby poziom cyberbezpieczeństwa był zadowalający, bez nadmiernego obciążania pracowników.


Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Strategiczne zarządzanie cyberbezpieczeństwem - polityki, strategie i certyfikacje

Organizacje, które wymagają kompleksowych i wielopoziomowych zabezpieczeń, tak proceduralnych jak i technologicznych, powinny zwrócić uwagę na tę gamę produktów. Zespół Resilia posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu norm certyfikacyjnych związanych z bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem ryzykiem czy usługami IT. Norma ISO 27001 w wyczerpujący i szczegółowy sposób opisuje sposoby wdrażania i konfiguracji procesów i rozwiązań bezpieczeństwa, a jej skuteczność potwierdzają tysiące wdrożeń na całym świecie.

Ponadto, oferujemy przystosowanie dokumentacji, procesów i narzędzi do wymogów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wymogi stawiane przez GIODO dotyczą wielu przedsiębiorstw, a ich spełnienie często sprawia niemałe problemy firmom przetwarzającym dane osobowe. Wśród oferowanych przez Resilia produktów znajdują się:

 • Audyty, oceny dojrzałości i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Audyty polityk bezpieczeństwa informacji
 • Wdrożenia norm ISO 27001, COBIT, NIST, HIPAA
 • Wdrożenia dokumentacji i zabezpieczeń technicznych zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych

 • Pełnienie funkcji Oficera Bezpieczeństwa lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Operacyjne zarządzanie cyberbezpieczeństwem - procesy

Resilia oferuje wdrażanie procesów niezbędnych do prawidłowego zarządzania cyberbezpieczeństwem. Algorytmy działań związanych z monitorowaniem i raportowaniem wszelakich incydentów i anomalii, są gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz danych. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa umożliwia reagowanie na nieprzyjazne zdarzenia w taki sposób, ażeby minimalizować ich ewentualne skutki. Zarządzanie kopiami zapasowymi stanowi rozwiązanie zapasowe na wypadek awarii systemów czy utraty danych krytycznych dla funkcjonowania firmy. Wśród oferowanych przez Resilia produktów znajdują się:

 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Monitorowanie stanu infrastruktury IT
 • Monitorowanie ruchu sieciowego i zachowań użytkowników
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi
 • Zarządzanie dostępnością i pojemnością systemów IT
 • Zarządzanie zmianą oraz utrzymaniem systemów IT
Taktyczne zarządzanie cyberbezpieczeństwem - narzędzia i oprogramowanie

Organizacjom, które nie posiadają żadnych zabezpieczeń technologicznych, grozi wiele cyfrowych niebezpieczeństw, których nie będą w stanie wykryć. Resilia oferuje kompleksowe wdrażanie, konfigurację oraz utrzymanie narzędzi wspomagających zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Rozwiązania automatyzujące monitorowanie incydentów, zarządzanie treściami cyfrowymi i papierowymi, czy aktywny wgląd w stan infrastruktury IT stanowią nieocenione wsparcie w procesie zarządzania cyberbezpieczeństwem. Narzędzia, które rekomendujemy, dobierane są na podstawie dogłębnej analizy potrzeb Klienta. Daje to pewność, że będą aktywnie użytkowane, a wartość dodana dla firmy widoczna. Wśród oferowanych przez Resilia produktów znajdują się:

 • Wdrożenia i audyty systemów klasy SIEM
 • Wdrożenia i audyty systemów klasy DLP
 • Wdrożenia i audyty systemów klasy IPS / IDS
 • Wdrożenia i audyty systemów klasy Identity Management
 • Wdrożenia narzędzi wspierających zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Wdrożenia narzędzi wspierających monitorowanie stanu infrastruktury IT
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - testowanie i reagowanie:

Resilia oferuje wsparcie w testowaniu aplikacji (webowych oraz mobilnych), jak również infrastruktury IT. Wykonujemy usługi audytowania kodu w trakcie tworzenia oprogramowania, jak i optymalizację kodu już gotowego. To rozwiązanie przygotowane specjalnie dla firm developerskich, na co dzień mierzących się z problematyką bezpieczeństwa swoich programów. W przypadku zdarzeń będących incydentami bezpieczeństwa, nasz zespół posiada kompetencje z zakresu informatyki śledczej. Wyszukiwanie dowodów elektronicznych, odtwarzanie przebiegu zdarzeń niepożądanych jest niezwykle istotne przy próbie zidentyfikowania napastników oraz ich motywów. Resilia zajmuje się również odzyskiwaniem danych z uszkodzonych lub wymazanych nośników. Wśród oferowanych przez Resilia produktów znajdują się:

 • Testy socjotechniczne
 • Testy przełamywania zabezpieczeń fizycznych
 • Testy penetracyjne aplikacji
 • Testy penetracyjne infrastruktury ICT
 • Audyty kodu aplikacji
 • Informatyka śledcza
 • Odzyskiwanie danych z uszkodzonych lub wymazanych nośników

Dlaczego warto współpracować z ResiliaKTO TO JEST ODBIORCĄ NASZYCH USŁUG?

Z roku na rok rośnie świadomość cyber zagrożeń. Procesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego powinny być elementem zarządzania każdym przedsiębiorstwem, od korporacji, po najmniejsze, kilkuosobowe firmy.

Zespół Resilia oferuje rozwiązania, które dostosowane są do wielkości oraz specyfiki klienta. Procesy bezpieczeństwa powinny być skuteczne oraz jak najmniej absorbujące dla pracowników. Wybierając naszą ofertę, będą Państwo mieli pewność, że wdrożone rozwiązania bezpieczeństwa spełnią te dwa podstawowe warunki.

Nasze usługi są dedykowane dla organizacji przetwarzających krytyczne i wrażliwe dane, świadczących usługi o wymogu wysokiej dostępności, działających w środowisku narażonym na często występujące zagrożenia. Wśród naszych Klientów są m.in. telekomy, operatorzy infrastruktury krytycznej, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy logistyczne, produkcyjne z branży automotive.
KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM RESILIA:

 • Profesjonalna ocena poziomu cyberbepieczeństwa organizacji, w tym bezpieczeństwa informacji, teleinformatycznego,
 • Przedstawiony raport, który będzie zawierał zarys planu naprawczego,
 • Przygotowany plan naprawczy dla zastanej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarówno w obszarze organizacyjnym jak i technicznym,
 • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla przedsiębiorstwa,
 • Wiarygodność podczas współpracy z kontrahentami,
 • Jakość, transparentność i wiarygodność podczas wzajemnej współpracy.