Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie prowadzone w języku polskim, przygotowujące uczestników do egzaminu CISSP.


Jest to 5-dniowe szkolenie z elementami warsztatu. W skład szkolenia wchodzi:

 1. Cykl wykładów omawiających wszystkie dziesięć domen wiedzy (ISC)2 CISSP CBK
 2. Praktyczne przykłady i demonstracje wybranych aspektów omawianej wiedzy
 3. Praktyczne ćwiczenia po zakończeniu omawiania każdej z dziesięciu domen wiedzy, pomagające utrwalić wiedzę teoretyczną
 4. Egzamin testowy w ostatnim dniu szkolenia wraz z omówieniem odpowiedzi


Zakres tematyczny szkolenia ściśle odwzorowuje dziesięć domen wiedzy (ISC)2 CISSP Common Body of Knowledge (CBK) oraz składa się z następujących części:

 • Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola dostępu
 • Bezpieczeństwo sieciowe i telekomunikacyjne
 • Kryptografia
 • Architektura i projektowanie obszaru bezpieczeństwa
 • Działania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Ciągłości działania i planowanie awaryjne
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Prawo regulacje i zgodność

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

 • Kontrola dostępu
 • Ataki w obszarze kontroli dostępu i monitorowanie
 • Bezpieczna architektura i zabezpieczanie komponentów sieci
 • Bezpieczna komunikacja i ataki sieciowe
 • Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem, zasady i polityki
 • Zarządzanie ryzykiem i personelem
 • Bezpieczeństwo związane z rozwojem oprogramowania
 • Kod złośliwy i ataki na aplikacje
 • Kryptografia i algorytmy kluczy symetrycznych
 • Infrastruktura PKI i aplikacje kryptograficzne
 • Zasady modeli bezpieczeństwa, projektowanie i możliwe rozwiązania
 • Podatności w architekturze bezpieczeństwa, zagrożenia i środki kontroli (zabezpieczenia)
 • Bezpieczeństwo działalności operacyjnej
 • Zarządzanie incydentami
 • Planowanie ciągłości działania
 • Planowanie odtwarzania po katastrofie / awarii
 • Prawo, regulacje i zgodność
 • Incydenty i etyka
 • Wymagania w obszarze bezpieczeństwa fizycznego

ADRESACI SZKOLENIA

CELE SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane