Autorskie szkolenia RESILIA

RESILIA prowadzi szkolenia autorskie w trzech obszarach.

Szkolenia prowadzone są przez konsultantów i architektów odporności biznesu legitymujących się rozpoznawalnymi na świecie certyfikatami, posiadającymi szerokie kompetencje oraz doświadczenie. Nasz zespół to ludzie, których najważniejszymi cechami są niezależność i profesjonalizm, doskonałe referencje ze zrealizowanych projektów szkoleniowych, audytorskich i wdrożeniowych, działanie zgodne z zasadami Kodeksu etyki podmiotów świadczących usługi doradcze, nastawienie na ciągłe doskonalenie umiejętności w ramach swoich obszarów zainteresowań
Obszar Temat szkolenia Opis szkolenia
Zarządzanie ryzykiem Wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem wg normy ISO 31000 Opis
Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000 Opis
Zarządzanie ryzykiem Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010 Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania Wdrożenie Planu/Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301 Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania Przeprowadzenie analizy BIA Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301:2012 Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Zarządzanie ludźmi w kryzysie- aspekt ludzki w zarządzaniu ciągłością działania Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Wdrożenie procesu zarządzania kryzysowego w grupie kapitałowej Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Audyty, przeglądy i testowanie planów ciągłości działania Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Praktyczne aspekty utrzymania, testowania, aktualizacji i podnoszenia świadomości w organizacji odnośnie planów ciągłości działania Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001 Opis

 

Sprawdź najbliższy termin szkolenia.