Autorskie szkolenia RESILIA

RESILIA prowadzi szkolenia autorskie w trzech obszarach.

Szkolenia prowadzone są przez konsultantów i architektów odporności biznesu legitymujących się rozpoznawalnymi na świecie certyfikatami, posiadającymi szerokie kompetencje oraz doświadczenie. Nasz zespół to ludzie, których najważniejszymi cechami są niezależność i profesjonalizm, doskonałe referencje ze zrealizowanych projektów szkoleniowych, audytorskich i wdrożeniowych, działanie zgodne z zasadami Kodeksu etyki podmiotów świadczących usługi doradcze, nastawienie na ciągłe doskonalenie umiejętności w ramach swoich obszarów zainteresowań
Obszar Temat szkolenia Opis szkolenia
Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000 Opis
Zarządzanie ryzykiem Warsztaty - Opracowanie procesu zarządzanie ryzykiem Opis
Zarządzanie ryzykiem Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010 Opis
Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO 27005 Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301 Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania Wdrożenie Planu Ciągłością Działania zgodnie z najlepszymi praktykami Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg wymagań normy ISO/IEC 22301  Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania Przeprowadzenie analizy BIA Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Zarządzanie ludźmi w kryzysie- aspekt ludzki w zarządzaniu ciągłością działania Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Wdrożenie procesu zarządzania kryzysowego w grupie kapitałowej Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania Warsztaty - Wprowadzenie do zagadnień IT DR (Disaster Recovery) - Odtwarzania po awarii Opis
Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania  Praktyczne aspekty utrzymania, testowania, aktualizacji i podnoszenia świadomości w organizacji odnośnie planów ciągłości działania Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001 Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie kierowane do audytorów wewnętrznych Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji  Cyberbezpieczeństwo - dobre praktyki w zakresie utrzymania usług IT dla organizacji lub działu IT Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji  Cyberbezpieczeństwo - dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji, danych osobowych oraz użytkowania usług elektronicznych dla działów beznesowych (szkolenie awereness) Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji  Ochrona danych osobowych zgodnie z nowymi wymaganiami GDPR/RODO Opis
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP Opis

 

Sprawdź najbliższy termin szkolenia.


Jeśli macie Państwo pytania dotyczące szkoleń zachęcamy do kontaktu:

Paweł Dworucha
tel. 730 023 462
pdworucha@resilia.pl