Przeprowadzenie analizy BIA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom czym jest analiza BIA, a także praktyczne metody i warianty wykonywania jej zgodnie z najlepszymi praktykami i wymaganiami normy BS 25999. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie dotyczące planowania i realizacji prac związanych z analizą wpływu zdarzenia na działalność biznesową.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ


 • Wprowadzenie
  • Definicja
  • Wykorzystanie analizy BIA
  • Wymagania wstępne
 • Przygotowanie organizacji do wykonania analizy BIA
  • Zdefiniowanie najważniejszych pojęć
  • Zrozumienie zależności między czasem przerwy, a wpływem zdarzenia na biznes
  • Wybór wskaźników skutków przerwy w działalności biznesowej (kategorie strat)
  • Uzgodnienie poziomu akceptowalnych strat
  • Podział analizowanych procesów na biznesowe i wspomagające
  • Identyfikacja zależności pomiędzy wewnętrznymi procesami organizacji, a tymi realizowanymi na zewnętrz
  • Identyfikacja zasobów niezbędnych do realizacji analizowanych procesów
  • Ćwiczenia
 • Planowanie analizy BIA – projekt czy proces?
 • Wykonanie analizy BIA
  • Wybór uczestników analizy
  • Zakres niezbędnych danych
  • Sposoby zbierania danych
  • Struktura ankiety na potrzeby analizy
  • Metody weryfikacji spójności danych
  • Nadanie priorytetów odtwarzania analizowanym procesom
  • Struktura raportu z analizy BIA
  • Ćwiczenia
 • Analiza BIA na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
  • Ćwiczenia
 • Wykorzystanie wyników analizy BIA w dalszych etapach projektu BCM
  • Ocena zagrożeń
  • Strategia zarządzania ciągłością działania
  • Opracowanie planu ciągłości działania
  • Podnoszeni e świadomości pracowników w zakresie BCM
   • Metody wykonania analizy BIA
   • Określenie poziomu akceptowalnych strat, niezbędnego do oceny krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów biznesowych
   • Opracowanie listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych
   • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami – realizowanymi przez inne jednostki w organizacji lub usługodawców zewnętrznych

ADRESACI SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane