Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie buduje kompetencje w zakresie metod identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka. Przybliża najważniejsze i najczęściej stosowane metody oceny ryzyka. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, wzbogacone licznymi przykładami, jak i praktyczne ćwiczenia oparte na studiach przypadków

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 • Wybór właściwej metody oceny ryzyka
 • Źródła informacji na temat ryzyka
 • Czynniki wpływające na wybór metody oceny ryzyka
  • Dostępność zasobów
  • Natura i stopień niepewności
  • Poziom skomplikowania metody
 • Zalety i wady poszczególnych metod identyfikacji ryzyka
 • Omówienie wybranych metod identyfikacji i oceny ryzyka
  • Warsztaty z analizy ryzyka
  • Kwestionariusze i listy kontrolne
  • Wstępna analiza ryzyka
  • Strukturyzowana metoda co jeśli (SWIFT)
  • Analiza pojedynczej straty
  • Analiza drzewa błędów
  • Analiza drzewa zdarzeń
  • Analiza Bow-Tie
  • Macierz oceny ryzyka
 • Warsztaty z oceny ryzyka
 • Najczęstsze błędy przy dokonywaniu ocen ryzyka

ADRESACI SZKOLENIA

 • osoby, które realizują proces oceny ryzyka,
 • analitycy dokonujący ocen ryzyka w organizacji
 • menadżerowie ryzyka
 • pracownicy działu audytu i kontroli wewnętrznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane