PECB Certified Lead Privacy Implementer

Opanuj wdrażanie i zarządzanie ramami pracy opartymi na ISO/IEC 29100

PODSTAWOWE INFORMACJE

ISzkolenie PECB Certified Lead Privacy Implementer umożliwi Ci rozwój wiedzy eskperckiej niezbędnej do wspierania organizacji w projektowaniu, wdrażaniu, obsłudze oraz konserwacji systemów technologii informacyjnej i kumunikacji (ICT), które przetwarzają i chronią dane osobowe. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu będziesz miał szansę wesprzeć organizację w ulepszaniu programów związanych z prywatnością poprzez najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania umożliwiające ochronę danych osobowych i prywatność w systemach ICT.

Po opanowaniu wszystkich elementów szkolenia ISO/IEC 29100 będziesz mógł przystąpić do egzaminu i ubiegać się o kwalifikacje "PECB Lead Privacy Implementer". Otrzymując certyfikat PECB Certified Lead Privacy Implementer wykażesz, że posiadasz praktyczną wiedzę i zdolności zawodowe, aby wdrażać i zarządzać zasadami prywatności pracy w organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do normy ISO/IEC 29100 oraz ram pracy nad prywatnością

 • Cele i struktura szkolenia

 • Standardy oraz ramy prawne

 • Zasady prywatności oparte na ISO 29100

 • Podstawowe zasady prywatności

 • Ustawodawstwo dotyczące prywatbości w UE oraz w Europie

 • Inicjowanie wdrażania zasad ochrony prywatności
 • Zrozumienie poptrzeb organizacji i wyjaśnienie celów bezpieczeństwa prywatności

DZIEŃ 2

Plan wdrażania zasad prywatności

 • Analiza istniejących regulacji i rozwiązań

 • Dowodzenie i zatwierdzanie projektów związanych z zasadami prywatności

 • Zakres ram pracy nad bezpieczeństwem prywatności

 • Polityka prywatności

 • Ocena ryzyka i jego wpływu

 • Sprawozdania kontrolne i zarządzanie decyzyjne ramami pracy
 • Definicja organizacyjnej struktury prywatności

DZIEŃ 3

Wdrażanie metod zarządzania prywatnością

 • Definiowanie procesów zarządzania dokumentacją

 • Projektowanie zabezpieczeń oraz polityk i procedur

 • Plany komunikacji

 • Szkolenia i programy świadomościowe

 • Wdrażanie zabezpieczeń

 • Incydenty i zarządzanie naruszeniami danych
 • Zarządzanie operacyjne

DZIEŃ 4

Monitorowanie procesów, pomiary, ciągłe doskonalenie i ocena w obszarze prywatności

 • Monitoring, pomiary, analiza i ocena wyników

 • Audyt wewnętrzny

 • Przeglądy zarządzania

 • Podejście do problemów

 • Ciągłe doskonalenie

 • Kompetencje i ocena pracowników wdrażających rozwiązania prywatności
 • Podsumowanie kursu

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie i konsultanci zaangażowani w zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem

 • Menedżerowie bezpieczeństwa prywatności, odpowiedzialni za definiowanie wymagań zabezpieczeń wewnętrz środowiska ICT

 • Pracownicy obsługujący systemy zarządzania informacją i komunikacją

 • Pracownicy obszarów bezpieczeństwa danych i prywatności

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie zasad prywatności opisanych w normie ISO/IEC 29100

 • Zrozumienie korelacji pomiędzy ISO/IEC 29100, a ISO/IEC 27000

 • Opanowanie terminologii, koncepcji i podejścia stosowanego do projektowania, wdrażania, obsługi i konserwacji systemów informatycznych przetwarzających i chroniących dane osobowe

 • ZZdobycie umiejętności interpretowania skomplikowanych ram pracy do ochrony danych osobowych i prywatności w systemach ICT według wystycznych ISO/IEC 29100

 • Zdobycie umiejętności doradzania organizacjom w definiowaniu wymagań ochrony danych osobowych i prywatności

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin “CPECB Certified Lead Privacy Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (EPC).

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i założenia prywatności oraz bezpieczeństwa

  • Obszar 2: Najlepsze praktyki zarządzania prywatnością wg ISO/IEC 29100

  • Obszar 3: Projektowanie i rozwój organizacyjnych zasad zarządzania prywatnościa wg ISO/IEC 29100

  • Obszar 4: Wdrażanie ram pracy zarządzania prywatnością

  • Obszar 5: Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń w obszarze ochrony prywatnością

  • Obszar 6: Monitoring i pomiary wydajności

  • Obszar 7: Ulepszanie ram pracy zarządzania prywatnością

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu możesz ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełnieniu wszystkich wymagań wybranej kwalifikacji otrzymasz certyfikat.

Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w zarządzaniu prywatnością
Inne wymagania
PECB Certified Provisional Privacy Implementer

Egzamin PECB Certified Lead Privacy Implementer lub egazamin rownoważny

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified Privacy Implementer Egzamin PECB Certified Lead Privacy Implementer lub egazamin rownoważny Dwa lata
1 rok pracy jako Privacy Management
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified Privacy Implementer Egzamin PECB Certified Lead Privacy Implementer lub egazamin rownoważny Pięć lat
2 lata pracy jako Privacy Management
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 440 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.