PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager

Zrozum podstawowe zasady i koncepcje Systemu Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27035

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie PECB Certified ISO/IEC Incident Manager pozwala zdobyć niezbędną wiedzę do wsparcia organizacji we wdrażaniu planu zarządzania incydentami w zakresie bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO/IEC 27035. Podczas tego szkolenia uzyskasz niezbędną wiedzę na temat najlepszych praktyk stosowanych do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

Po zrozumieniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji możesz przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager.
Posiadając certyfikat będziesz mógł wykazać, że posiadasz niezbędne umiejętności oraz wiedzę do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 3 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27035

 • Cele i struktura kursu

 • Normy i ramy regulacyjne

 • Zarządzanie incudentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

 • Procesy podstawowe ISO/IEC 27035

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji

 • Kwestie prawne i etyczne

DZIEŃ 2

Fazy zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27035

 • Inicjowanie procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji

 • Zrozumienie organizacji i wyjaśnienie celów zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji

 • Zaplanowanie i przygotowanie

 • Role i funkcje

 • Warunki i procedury

 • Planowanie komunikacji

DZIEŃ 3

Wdrożenie Planu Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Informacji oraz Egzamin Certyfikacyjny

 • Pierwsze kroki wdrożeniowe

 • Wdrażanie elementów wsparcia

 • Wykrywanie i raportowanie

 • Ocena i decyzje

 • Odpowiedzi

 • Zdobyta wiedza
 • Przejście do operacji
 • Zakończenie szkolenia

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie incydentów bezpieczeństwa informacji

 • Osoby odpowiedzialne za reagowanie na incydenty w organizacji

 • Członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa informacji

 • Menedżerowie IT

 • Specjaliści ds. administracji systemów IT
 • Specjaliści ds. administrowania siecią IT
 • Audytorzy IT
 • Członkowie zespołu reagowania na incydenty

CELE SZKOLENIA

 • Potwierdź korelację międzi ISO/IEC 27035 a innymi standardami i ramami prawnymi

 • Zapoznaj się z realizacją planu zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji

 • Zdobądź kompleksową wiedzę nt. pojęć, podejść, standardów, metod i technik związanych z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa informacji

 • Rozwijaj spejalistyczną wiedzę, dzięki której będziesz mógł wesprzec organizację w skutecznym wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymywania Planu Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Informacji

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji

  • Obszar 2: Realizacja planu zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji na podstawie ISO/IEC 27035

  • Obszar 3: Uchwalenie Procesu Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa informacji oraz postępowania z nimi.

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w projekcie
Inne wymagania
PECB Certified ISO/IEC 27035 Provisional Incident Manager

Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager Dwa lata
1 rok pracy w obszarze zarządzania incydentami bzpieczeństwa informacji
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 350 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.