PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

Opanuj wdrażanie i zarządzanie programami cyberbezpieczeństwa według normy ISO/IEC 27032

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie Lead Cybersecurity Manager pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę ekspercką i kompetencje do wspierania organizaji we wdrażaniu i zarządzaniu programami cyberbezpieczeńswta według normy ISO/IEC 27032 oraz ram pracy Cybersecurity według NIST. Podczas tego szkolenia zdobędziesz pełną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, związku pomiędzy cyberbezpieczeństwem i innymi obszarami bezpieczeństwa IT oraz ról interesariuszy w cyberbezpieczeństwie.

Po opanowaniu wszystkich koniecznych elementów szkolenia, będziesz mógł przystąpić do egzaminu i ubiegać się o kwalifikacje "PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager". Otrzymując certyfikat wykażesz, że posiadasz praktyczną wiedzę i zdolności zawodowe do wspierania i prowadzenia zespołu zarządzającego cyberbezpieczeństwem.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i założeń pokrewnych zalecanych przez ISO/IEC 27032

 • Cele i struktura kursu

 • standardy i regulacyjne ramy pracy
 • Podstawowe założenia cyberbezpieczeństwa
 • Programy/ metodyki cyberbezpieczeństwa
 • Tworzenie programu cyberbezpieczeństwa
 • Analiza organizacji
 • Przywództwo w programach cyberbezpieczeństwa

DZIEŃ 2

Polityka cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i mechanizmy ataków

 • Polityka cyberbezpieczeństwa

 • Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie

 • Mechanizmy ataków

DZIEŃ 3

Zabezpieczenia, wymiana i koordynacja informacji

 • Zabezpieczenia

 • Wymiana i koordynacja informacji

 • Szkolenia i programy świadomościowe

DZIEŃ 4

Zarządzanie kryzysowe, monitoring i ciągłe doskonalenie

 • Ciągłość działania

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Reagowanie na kryzysy i rodzina planów "recovery"

 • Testowanie rozwiązań cyberbezpieczeństwa

 • Pomiar wydajności

 • Ciągłe doskonalenie
 • Podsumowanie szkolenia

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Profesjonaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji

 • Profesjonaliści chcący zarządzać programem cyberbezpieczeństwa

 • Osoby odpowiedzialne za rozwój programów cyberbezpieczeństwa

 • Specjaliści IT
 • Zawodowi konsultanci IT
 • Profesjonaliści IT chcący rozwijać swoje umiejętności techniczne i wiedzę

CELE SZKOLENIA

 • Pełne zrozumienie metodyk programów cyberbepieczeństwa w zgodności z ISO/IEC 27032 i ramami pracy Cybersecurity NIST

 • Dostrzeżenie współzależności ISO/IEC 27032, ram pracy Cybersecurity NIST oraz innych standardów i bieżących ram pracy

 • Opanowanie założeń, podejść, standardów, metod i technik wykorzystywanych do efektywnego tworzenia, wdrażania i zarządzania programami cyberbezpieczeństwa w organizacji

 • Zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej do planowania, wdrażania, zarządzania, kontrolowania i konserwowania programów cyberbezpieczeństwa według zaleceń ISO/IEC 27032 i ram pracy Cybersecurity NIST

 • Zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej w doradzaniu organizacjom w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin sprawdza wiedzę z następujących dziedzin:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i założenia cyberbezpieczenstwa

  • Obszar 2: Rola i obowiązki interesariuszy

  • Obszar 3: Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie

  • Obszar 4: Mechanizmy ataków i zabezpieczenia

  • Obszar 5: Wymiana i koordynacja informacji

  • Obszar 6: Integracja programów cyberbezpieczeństwa z zarządzaniem ciągłością działania

  • Obszar 7: Zarządzanie kryzysowe i pomiary wydajności
  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego ISMS

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu możesz ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełnieniu wszystkich wymagań wybrenej kwalifikacji otrzymasz certyfikat

Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w cyberbezpieczeństwie
Inne wymagania
PECB Certified ISO/IEC 27032 Provisional Cybersecurity Manager

Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO/IEC 7032 Cybersecurity Manager Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Dwa lata
1 rok pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w ilosći 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Pięć lat
1 rok pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w ilosći 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Przydzielone zostaną certyfikaty uczestnictwa o wartości 31 punktów CPD.

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.