PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Doskonalenie audytu Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS) w oparciu o ISO/IEC 20000

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie PECB Lead Auditor ISO/IEC 20000 umożliwi Ci rozwinięcie wiedzy niezbędnej do przeprowadzania audytu Systemu Zarządzania Usługami IT stosując powszechnie uznane zasady, procedury i techniki audytu. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności do planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17021-1 i ISO 19011.
Na podstawie praktycznych ćwiczeń będziesz w stanie opanować techniki audytu i zdobyć kompetencje do zarządzania programem audytów, zespołem audytorów, komunikacją z klientami oraz rozwiązywać konflikty.
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia audytu możesz przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat "PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor". Posiadanie certyfikatu audytora wiodącego PECB zaświadcza, że posiadasz umiejętności i kompetencje do audytowania organizacji zgodnie z najlepszymi prakatykami.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do Systemu Zarządzanina Usługami IT oraz ISO/IEC 20000

 • Cele i struktura kursu

 • Standardy i wymagania prawne

 • Proces certyfikacji

 • Podstawowe zasady zarządzania usługami

 • System Zarządzania Usługami

DZIEŃ 2

Zasady audytu, przygotowanie i rozpoczęcie

 • Podstawowe koncepcje i zasady audytu

 • Metoda audytu oparta na dowodach i ryzyku

 • Inicjowanie audytu

 • Etap 1. audytu

 • Przygotowanie 2. etapu audytu (audyt na miejscu)

 • 2. etap audytu (część 1)

DZIEŃ 3

Audyt na miejscu

 • Etap 2. (część 2.)

 • Komunikacja w trakcie audytu

 • Procedura audytu
 • Torzenie planu audytów
 • Opracowanie wyników z audytu oraz raportów z niezgodności

DZIEŃ 4

Zakończenie audytu

 • Dokumentacja audytowa i jej przegląd

 • Zakończenie audytu

 • Ocena planów działania przez audytora

 • Poza audyt wstępny

 • Zarządzanie planem audytów wewnętrznych

 • Kompetencje i ocena audytora
 • Zakończenie szkolenia

DZIEŃ 5

Egzamin końcowy

ADRESACI SZKOLENIA

 • Audytorzy, którzy chcą przeprowadzać audyty certyfikkacyjne Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Menedżerowie lub konsultanci dążący do opanowania procesu audytu Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Osoby odpowiedzialne na utrzymanie Systemu Zarządzania Usługami IT zgodności z wymaganiami

 • Eksperci techniczni, którzy chcą przygotować się do audytu Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Eksperci, doradcy w zarządzaniu usłygami IT

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie zasad działania Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000

 • Potwierdzenie powiązań pomiędzy ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2 i innymi standardami oraz wymaganiami prawnymi

 • Zapoznanie się z rolą audytora, aby zaplanować, przerpowadzać i monitorować audyt systemu zarządzania zgodnie z ISO 19001

 • Zrozumienie jak zarządzać audytem i zespołem audytowym

 • Nauczenie się, jak interpretować wymagania normy ISO/IEC 20000-1 w kontekście audytu Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Zdobycie kompetencji audytora, aby planować, przeprowadzać, raportować oraz monitorować audyty zgodnie z ISO 19011

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin PECB Certified ISO 20000 Lead Auditor jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetnecji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. zarządzania usługami IT

  • Obszar 2: System zarządzania usługami IT

  • Obszar 3: Podstawowe koncepcje i zasady audytu

  • Obszar 4: Przygotowanie audytu ISO / IEC 20000-1

  • Obszar 5: Przeprowadzenie audytu ISO / IEC 20000-1

  • Obszar 6: Zakończenie audytu ISO / IEC 20000-1

  • Obszar 7: Zarządzanie programem audytów ISO / IEC 20000-1

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w audycie ITMS Inne wymagania
PECB Certified
ISO/IEC 20000 Provisional Auditor

Egzamin ISO 20000 Lead Auditor

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified
ISO/IEC 20000 Auditor
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor Dwa lata
1 rok pracy w obszarze zarządzania usługami IT
łącznie 200 godzin
w audycie
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified
ISO/IEC 20000 Lead Auditor
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor Pięć lat
2 lata pracy w obszarze zarządzania usługami IT
łącznie 300 godzin
w audycie
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified
ISO/IEC 20000 Master
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor oraz Egzamin ISO 20000 Lead Iplementer Dziesięć lat
6 lat pracy w obszarze zarządzania usługami IT
łącznie 500 godzin
w audycie i projekcie
Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.