PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation

Zapoznanie się z najlepszymi praktykami Systemów Zarządzania usługami IT (ITSMS) w oparciu o ISO/IEC 20000

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych etapów wdrażania i zarządzania usługami IT zgodnie z Systemem Zarządzania Usługami IT (ITSMS). W trakcie szkolenia przedstawione zostaną różne elementy ITSMS, w tym jego zasady, procedury, sposoby pomiarów wydajności, zaangażowanie kierownictwa, audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania oraz ciągłe doskonalenie.

Po ukończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation. Certyfikat zaświadcza, że posiadasz podstawową wiedzę nt. metodologii, wymagań oraz podejść do zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 20000

DZIEŃ 2

Wymagania Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS)
i Egzamin certyfikujący


ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby zaangażowane w zarządzanie usługami IT

 • Osoby starające się zdobyć wiedzę nt. procesów Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS)

 • Osoby zainteresowane karierą w obszarze zarządzania usługami IT

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie etapów i operacji Systemu Zarządzania Usługami IT oraz jego głównych procesów

 • Wskazanie korelacji pomiędzy ISO/IEC 20000, a innymi standardami i wymaganiami prawnymi

 • Zapoznanie się z podejściami, metodami i technikami wdrożenie oraz zarządzanie ITSMS

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin “Certified ISO/IEC 20000 Foundation” obejmuje następujące obszary kompetencji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. zarządzania usługami IT

  • Obszar 2: System Zarządzania Usługami IT

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o certyfikat PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 200 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.