PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor

Doskonalenie wiedzy z obszaru audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301

PODSTAWOWE INFORMACJE

Intensywne 5-dniowe szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej do przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) oraz kierowania zespołem audytorów poprzez zastosowanie powszechnie uznawanych zasad audytu, procedur i technik. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby sprawnie zaplanować i przeprowadzić audyty wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z normą ISO 19011, a także przeprowadzić proces certyfikacji zgodnie z normą ISO 17021. W oparciu o praktyczne ćwiczenia, uczestnicy będą rozwijać umiejętności (doskonalenie technik audytu) i kompetencje (kierowanie zespołami audytu i programem audytu, komunikacja z klientami, rozwiązywanie konfliktów) niezbędne do skutecznego przeprowadzenia audytu.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) i normy ISO 22301

 • Cele i struktura szkolenia
 • Przedstawienie standardów i ram regulacyjnych
 • Proces certyfikacji
 • Podstawowe zasady dot. ciągłości działania
 • System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)

DZIEŃ 2

Zasady, przygotowanie i przeprowadzenie audytu

 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Podejście kontrolne na podstawie dowodów i ryzyka
 • Przygotowanie audytu
 • Faza I audytu
 • Przygotowanie do II fazy audytu (audyt w siedzibie organizacji)
 • Faza II audytu (część I)

DZIEŃ 3

Przeprowadzenie audytu w siedzibie organizacji

 • Faza II audytu (część II)
 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu
 • Opracowywanie planów testów audytu

DZIEŃ 4

Zakończenie audytu

 • Dokumentowanie audytu i przegląd jakości audytu
 • Przeprowadzenie spotkania zamykającego
 • Ocena planów działań naprawczych przez audytora
 • Korzyści audytu wstępnego
 • Program zarządzania audytem wewnętrznym
 • Kompetencje i ocena audytorów

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny (3 godziny)

 • Podsumowanie szkolenia i powtórzenia omawianych zagadnień
 • Egzamin

ADRESACI SZKOLENIA

 • Audytorzy, którzy chcą wykonywać i przeprowadzać audyty certyfikujące System Zarządzania Ciągłością Działania
 • Menedżerowie i konsultanci, którzy chcą opanować proces audytowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Eksperci techniczni chcący przygotować się do audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Eksperci będący doradcami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 22301
 • Potwierdzenie korelacji między ISO 22301 a inymi standardami i wymaganiami prawnymi
 • Zrozumienie funkcji audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 19011
 • Zdobycie umiejętności kierowania audytem oraz zespołem audytowym
 • Zrozumienie, jak należy interpretować wymagania normy ISO 22301
 • Zdobycie kompetencji audytora w celu: zaplanowania, przeprowadzenia i monitorowania audytu, a także przygotowywania sprawozdań zgodnie z rymaganiami ISO 19011

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. ciągłości działania

  • Obszar 2: System Zarządzania Ciągłością Działania

  • Obszar 3: Podtsaowe koncepcje i zasady audytu

  • Obszar 4: Przygotowanie audytu ISO 22301

  • Obszar 5: Przeprowadzenie audytu ISO 22301

  • Obszar 6: Zakończenie audytu ISO 22301

  • Obszar 7: Zarządzanie programem audyty ISO 22301

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w audycie BCMS Inne wymagania
PECB Certified ISO 22301 Provisional Auditor

Egzamin ISO 22301 Lead Auditor

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO 22301 Auditor Egzamin ISO 22301 Lead Auditor Dwa lata
1 rok pracy w obszarze ciągłości działania
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor Egzamin ISO 22301 Lead Auditor Pięć lat
2 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.