PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Doskonalenie wdrażania i zarządzania Systemami Zarządzania Usługami IT (ITSMS) na podstawie na ISO / IEC 20000

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer umożliwia rozwój wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji w tworzeniu, wdrażaniu, zarządzaniu oraz utrzymywaniu Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000. Podczas szkolenia uzyskasz dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk Systemu Zarządzania Usługami IT, które usprawniają procesy i/lub usługi IT organizacji, skuteczność i ogólną wydajność.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do ISO/IEC 20000 i inicjowanie Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Cele i struktura kursu

 • Wymagania prawne i regulacyjne

 • Podstawy zarządzania usługami

 • System Zarządzania Usługami oparty na ISO/IEC 20000

 • Opracowanie studium przypadku i planu projektu wdrożenia ISMS

 • Inicjowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami
 • Zrozumienie organizacji i wyjaśnienie celów Systemu Zarządzania Usługami
 • Analiza istniejącego systemu zarządzania
 • Formalizacja i zatwierdzenie projektu Systemu Zarządzania Usługami

DZIEŃ 2

Planowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami IT

 • System Zarządzania Usługami

 • Zakres Systemu Zarządzania Usługami

 • Zasady Systemu Zarządzania Usługami

 • Odpowiedzialność za zarządzanie
 • Wymogi dokumentacyjne

 • Projektowanie procesu

 • Szkolenia, świadomość i komunikatywność

DZIEŃ 3

Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Wdrożenie nowych bądź zmienionych usług

 • Proces dostarczania usług

 • Zarządzanie relacjami

 • Procesy rozstrzygania

 • Procesy kontrolne

DZIEŃ 4

System Zarządzania Usłgami IT - monitorowanie, pomiar, ciągłe doskonalenie i przygotowanie do audytu certyfikującego

 • Pomiar Systemu Zarządzania Usługami

 • Audyt wewnętrzny

 • Przegląd zarządzania

 • Ciagłe doskonalenie

 • Przygotowanie do audytu certyfikującego

 • Kompetencje i ocena
 • Zakończenie szkolenia

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie lub konsultanci zaangażowani w zarządzanie usługami IT

 • Eksperci/ doradczy, którzy chcą opanować wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Członkowie zespołu ds. Systemu Zarządzania Usługami IT

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2 oraz innymi standardami i wymaganiami prawnymi

 • Doskonalenie koncpepcji, prodejść, metod i technik stosowanych we wdrażaniu i efektywnym zarządzaniu Systemem Zarządzania Usługami IT

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do interpretowania wymagań ISO/IEC 20000-1 w odniesieniu do specyfiki organizacji

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania organizaci w skutecznym planowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Usługami IT

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy do doradzania organizacji we wdrażaniu najlepszych praktyk Systemu Zarządznaia Usługami IT

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Egzamin PECB Certified ISO 20000 Lead Implementer jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetnecji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. systemu zarządzania usługami IT

  • Obszar 2: System Zarządzania Usługami IT

  • Obszar 3: Planowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu o ISO/IEC 20000-1

  • Obszar 4: Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT na podtawie ISO/IEC 20000-1

  • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu o ISO 20000-1

  • Obszar 6: Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu o ISO 20000-1

  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w projekcie ITSMS Inne wymagania
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional Implementer

Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO/IEC 20000 Implementer Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer Dwa lata
1 rok pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer Pięć lat
2 lata pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Pecb Certified ISO/IEC 20000 Master Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer i ISO/IEC 20000 Lead Auditor Dziesięć lat
6 lata pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Łącznie 500 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.