PECB Certified Data Protection Officer

Zdobądź kompetencje i wiedzę niezbędną do prowadzenia wszystkich procesów wdrażania i przestrzegania wymogów General Data Protection Regulation (GDPR) w organizacji

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie „PECB Certified Data Protection Offcier” pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do efektywnego wdrażania ram pracy i zarządzania nimi w zgodzie z ochroną danych osobowych.

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych założeń GDPR, będziesz mógł przystąpić do egzaminu i ubiegać się o kwalifikacje „PECB Certified Data Protection Officer”. Otrzymując certyfikat wykażesz, że doskonale zrozumiałeś różnicę między GDPR i aktualnymi procesami organizacyjnymi (wliczając: politykę prywatności, procedury, instruktaże stanowiskowe, formularze zgody, oceny wpływu ochrony danych) w procesie przyswajania nowych przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

GDPR – podstawy

 • Cele i struktura kursu
 • GDPR
 • Przegląd ochrony danych
 • Główne założenia
 • Analiza niezgodności
 • Zakres i cele
 • Ocena ryzyka w ramach GDPR

DZIEŃ 2

Określenie gotowości

 • Wyzwania i problem
 • Przygotowanie do GDPR
 • Prawa podmiotu do danych
 • Role kontrolerów i procesorów
 • Inspektor ds. ochrony danych
 • Inspektor ds. ochrony danych i przetwarzanie danych

DZIEŃ 3

Wdrażanie i zgodność

 • Planowanie mapowania danych
 • Wymagania oceny wpływu ochrony danych według GDPR
 • Ocena wpływu na prywatność
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Planowanie ciągłości działania

DZIEŃ 4

Pozostałe uwagi

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Środki zaradcze, obciążenia i kary
 • Organy ochrony danych
 • Przesyłanie danych osobowych osobom trzecim
 • Kodeks postępowania i certyfikacji
 • Zakończenie szkolenia

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Kierownicy projektów lub konsultanci chcący przygotować i wspierać organizację we wdrażaniu nowych procedur i przyswajaniu nowych wymagań przedstawionych w GDPR, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku,
 • Inspektorzy ds. Ochrony Danych i Kierownicy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych firmy,
 • Członkowie zespołów ochrony danych, zarządzania kryzysowego i planowania ciągłości działania,
 • Specjaliści ds. ochrony danych osobowych,
 • Specjaliści techniczni i Specjaliści ds. zgodności, chcący przygotować się do stanowiska Inspektora ds. Ochrony Danych

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie historii ochrony danych osobowych w Europie
 • Pełne zrozumienie założeń i podejść wymaganych do efektywnej pracy GDPR
 • Zrozumienie nowych wymagań GDPR dotyczących organizacji w UE i poza-unijnych oraz kiedy należy je wprowadzić w życie
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy eksperckiej do wspierania organizacji w ocenie wdrażania nowych wymogów
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających doradzanie organizacjom w zakresie zarządzania danymi osobowymi
 • Zdobycie wiedzy eksperckiej w dziedzinie analizy i podejmowania decyzji w kontekście ochrony danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane

EGZAMIN

Egzamin „PECB Certified Data Protection Officer” w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji (PECB).

 Egzamin sprawdza wiedzę z następujących dziedzin:

 • Założenia ochrony danych i prawa podmiotu do danych
 • Kontroler danych, Procesor i Inspektor ds. ochrony danych
 • Ocena skutków dla ochrony danych i ocena wpływu na prywatność
 • Środki i podejścia do zagadnienia ochrony danych
 • Środki zaradcze, obciążenia i kary
 • Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu możesz ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełnieniu wymagań wybranej kwalifikacji otrzymasz certyfikat.

Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w cyberbezpieczeństwie
Inne wymagania
PECB Provisional Data Protection Officer

Egzamin PECB Certified Data Protection Officer

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Data Protection Officer Egzamin PECB Certified Data Protection Officer Pięć lat
2 lata pracy w obszarze ochrony danych
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy.