Ocena ryzyka w oparciu o metodykę OCTAVE

Pozyskanie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka w oparciu o metodykę OCTAVE

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie OCTAVE Allegro Risk Manager umożliwia zdobycie niezbędnych kompetencji do wsparcia organizacji w optymalizacji procesu oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji według metodyki OCTAVE Allegro. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość nabycia umiejętności ustalania kryteriów pomiaru ryzyka, opracowania profilu aktywów informacyjnych, określenia obszarów niepewności oraz scenariuszy zagrożeń,a także identyfikacj i analizy ryzyka oraz jego minimalizacji. Praktyczne ćwiczenia oraz studia przypadków pozwolą poszerzyć wiedzę oraz kwalifikacje do przeprowadzania optymalnej identyfikacji, analizy i ocenę ryzyka bezpieczeństwa informacji zgodnie z metodyką OCTAVE Allegro.

Po ukończeniu kursu, jego uczestnicy, mogą wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie oceny ryzyka metodyką OCTAVE Allegro.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do oceny ryzyka i trzech etapów metody OCTAVE Allegro

DZIEŃ 2

Etapy od 4 do 8 metody OCTAVE Allegro i podsumowanie

ADRESACI SZKOLENIA

  • Osoby biorące udział w działaniach w zakresie oceny ryzyka przy użyciu metody OCTAVE

  • Menedżerowie chcący zdobyć kwalifikacje do przeprowadzania jakościowej oceny ryzyka

  • Menedżerowie, którzy chcą zdobyć niezbędnych wiedzę na temat identyfikacji aktywów, podatności i zagrożeń dla tych aktywów

  • Osoby chcące wspierać organizacje w identyfikacji i ocenie potencjalnych skutków zagrożeń

CELE SZKOLENIA

  • Zrozumieć podstawowych pojęć zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji

  • Zrozumienie głównych etapów metody OCTAVE Allegro

  • Posiadanie umiejętności interpretacji wymagań dla OCTAVE Allegro

  • Zdobycie umiejętności przeprowadzania oceny ryzyka opartej na metodzie OCTAVE Allegro

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EGZAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

  • Uczestnicy otrzymują kopię oficjalnej dokumentacji opisującej metodykę OCTAVE wydanej przez CERT, a także koplet materiałów szkoleniowych zawierających ponad 250 stron informacji i praktycznych przykładów

  • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development)