Ocena ryzyka w oparciu o metodykę EBIOS

Pozyskanie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka w oparciu o metodykę EBIOS

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie "EBIOS Risk Manager" umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy i rozwinięcie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji metodą EBIOS. W trakcie szkolenia omówione zostaną studia przypadków, a uczestnicy zmierzą się z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki którym nabędą umiejętności do wykonywania oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji. Szkolenie doskonale wpisuje się w proces wdrażania standardu ISO 27001.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat "PECB Certified EBIOS Risk Manager". Certyfikat PECB Risk Manager zaświadcza, że uczestnik szkolenia posiada praktyczną wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe do zarządzania w organizacji ryzykiem bezpieczeństwa informacji według metodyki EBIOS.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 3 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS

DZIEŃ 2

Przeprowadzenie oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS

DZIEŃ 3

Warsztaty w oparciu o studia przypadków i egzamin EBIOS

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby chcące zdobyć wiedzę i zrozumieć podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem

 • Osoby uczestniczące w procesie oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji metodą EBIOS

 • Menedżerowie starający się zrozumieć technikę oceny ryzyka opartej na metodzie EBIOS

 • Menedżerowie pragnący opanować techniki analizy i przekazywania wyników oceny ryzyka opartej na
  metodzie EBIOS

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie pojęć i podstawowych zasad zarządzania ryzykiem związanych z zastosowaniem metodyki EBIOS

 • Zrozumienie i wyjaśnienie wyników oraz głównych rezultatów oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS
 • Pozyskanie niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS

 • Zdobycie niezbędnych umiejętności do zarządzania ryzykami w bezpieczeństwie informacji

 • Rozwinięcie umiejętności niezbędnych do analizy oraz prezentacji wyników oceny ryzyka metodą EBIOS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Czas trwania: 2 godziny
 • Egzamin "PECB Certified EBIOS Risk Manager" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

  • Obszar 2: Zasady zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwem informacji zgodnie z metodyką EBIOS

  • Obszar 3: Ocena bezpieczeństwa informacji z użyciem metody EBIOS

  • Obszar 4: Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji - ocena i identyfikacja zabezpieczeń
  • Obszar 5: Postępowanie z ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o metodykę EBIOS
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat egzaminu zapraszamy do zapoznania się z "Polityką i zasadami egzaminu"

CERTYFIKACJA

 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB EBIOS Provisional Risk Manager lub PECB EBIOS Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia

 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem

 • Więcej informacji o certyfikatach oraz procesie certyfikacji PECB można znaleźć w "Polityce i Zasadach Certyfikacji"
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w projekcie EBIOS Inne wymagania
PECB EBIOS Provisional Risk Manager

Egzamin PECB EBIOS Risk Manager

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB EBIOS Risk Manager Egzamin PECB EBIOS Risk Manager Dwa lata
1 rok pracy w obszarze EBIOS
Łącznie 200 godzin w ramach obszarze EBIOS Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za certyfikację są wliczone w cenę szkolenia
 • Uczestnicy otrzymują kopię oficjalnej dokumentacji opisującej metodykę EBIOS wydanej przez ASI, a także komplet materiałów szkoleniowych zawierających ponad 250 stron informacji i praktycznych przykładów

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development)

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań