Zespół

Współpracujmy wyłącznie z wiodącymi ekspertami w różnych dziedzinach zarządzania, specjalizującymi się m.in. w audycie i zarządzaniu poszczególnymi grupami ryzyka, bezpieczeństwem informacji oraz systemów IT, ciągłością działania. Nasz zespół tworzą eksperci wzajemnie uzupełniający swoje kompetencje. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych grup usług jest rozłożona w oparciu o doświadczenie, kompetencje i obszary zainteresowań poszczególnych osób.

Najważniejsze cechy naszego zespołu to:

 • niezależność i profesjonalizm;

 • wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i audycie;

 • doskonałe referencje z projektów doradczych i wdrożeniowych;

 • zorientowanie na potrzeby klienta i jakość produktów;

 • działanie zgodne z najlepszymi praktykami oraz zasadami Kodeksu etyki podmiotów świadczących usługi doradcze;

 • certyfikaty potwierdzające wysokie kompetencje;

 • ciągłe doskonalenie umiejętności;

 • członkostwo w organizacjach zrzeszających praktyków w różnych dziedzinach zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem i ciągłością działania.

Wśród naszych współpracowników znajdują się osoby posiadające następujące certyfikaty:


 • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager (PECB);
 • Certified ISO 22301 Lead Implementer (PECB);

 • CBCP – Certified Business Continuity Professional (DRII);

 • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999-2:2007;

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999-2:2007;

 • Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001;

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001;

 • Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000;

 • Audytor ISO/IEC 20000;

 • PRINCE2 Practitioner;

 • ITIL Foundation;

 • CISM – Certified Information Security Manager;

 • CISA – Certified Information Systems Auditor;

 • CISSP – Certified Information System Security Professional.

Marcin MarczewskiBusiness resilience architect
Opis stanowiska
Prezesem Zarządu Spółki jest Marcin Marczewski, założyciel i Partner Zarządzający. Ekspert w dzie­dzi­nie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem z 13 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej i programów zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych), audyty zgodności systemów zarządzania, a także audyty ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, IT, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Ekspert ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej i trener podczas szkoleń m.in. w zakresie zasad komunikacji kryzysowej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz usługami IT (w tym dla Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy ZBP). Akredytowany trener PECB Kanada, członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie komunikacji mobilnej.

Posiada certyfikaty:

 • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),
 • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB),
 • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007,
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001,
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000.