Misja RESILIA

RESILIA powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby polskiego rynku w obszarze profesjonalnego doradztwa zarządczego. Naszym celem jest:

  • zaspokajanie potrzeb przedsiębiorstw – dowolnej wielkości organizacji prywatnych oraz państwowych – w zakresie zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i bezpieczeństwem,
  • podnoszenie odporności i świadomości bezpieczeństwa prowadzenia biznesu,
  • podnoszenie świadomości w zakresie przygotowania na zdarzenia operacyjne, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację celów, kluczowych usług, procesów i zobowiązań.
Nazwa firmy jest pochodną angielskiego słowa ‘resilient’, oznaczającego elastyczny, sprężysty, prężny, żywotny, odporny, zdolny do szybkiego odtworzenia swoich właściwości sprzed zdarzenia.

Naszą ideą jest promowanie zalet, jakie niesie zintegrowanie procesu zarządzania organizacją w warunkach niepewności z praktycznym i świadomym podejściem do identyfikacji oraz analizy zagrożeń, a także szans w ramach efektywnego zarządzania ryzykiem.