Cyberbezpieczeństwo

Dobre praktyki w zakresie utrzymania usług IT dla organizacji lub działu IT

PODSTAWOWE INFORMACJE

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

Elementy bezpieczeństwa informacji

 • Poufność, integralność, dostępność, rozliczalność
 • Przykłady naruszeń
 • Zarządzanie ryzykiem – czyli sposoby na racjonalne wydawanie środków na bezpieczeństwo:
  • Zasoby
  • Zagrożenia
  • Analiza ryzyka
  • Koszty zabezpieczeń vs koszty strat
  • Polityka bezpieczeństwa
   • Prezentacja przykładowej polityki bezpieczeństwa
   • Prezentacja przykładowej instrukcji korzystania ze stacji roboczej
  • Ogólne zasady bezpieczeństwa IT
   • Defense in depth, Least privilege, Seperation of duties, Need to know
  • Audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne jako sposób na poprawę bezpieczeństwa w firmie
   • Prezentacja przykładowego raportu

Częste problemy bezpieczeństwa w systemach IT

 • Świadomość bezpieczeństwa w systemach IT
 • Zarządzanie hasłami
 • Aktualizacje
 • Wybrane problemy na urządzeniach sieciowych
 • Wybrane problemy aplikacyjne
 • Socjotechnika
 • Krótkie pokazy praktyczne:
  • Atak na urządzenia sieciowe,
  • Podsłuch telefonów VoIP,
  • Atak na aplikację webową,
  • Atak na VPN.

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa warstwy sieciowej

 • Firewalle
 • Możliwość realizacji podsłuchu w sieciach LAN – przykład podsłuch rozmowy VoIP
 • Systemy IDS – jako jeden z elementów monitoringu bezpieczeństwa sieci
 • SSL/https – co zapewnia, a przed czym nie chroni
 • Bezpieczeństwo sieci WiFi
  • Ochrona Acces Point/ ochrona klienta,
  • Tryb ochrony sieci: Open/WEP,WPA,WPA2,
  • Czym jest sieć klasy WPA2 – Enterprise,
  • Jak zbudować bezpieczną sieć WiFi.

Jak ochronić swoją sieć – elementy monitoringu bezpieczeństwa

 • W jaki sposób zorganizować monitoring bezpieczeństwa naszej sieci? W czym jest on przydatny?
 • Systemy klasy IDS/WAF
 • Monitoring bezpieczeństwa w kontekście analizy powłamaniowej
 • Wybrane narzędzia ułatwiające monitoring

Bezpieczeństwo aplikacji www

 • Aplikacje jako obecna pięta achillesowa bezpieczeństwa
 • Praktyczne omówienie kilku częstych błędów bezpieczeństwa w aplikacjach webowych
 • W jaki sposób zabezpieczyć własną aplikację?
 • Czego warto wymagać od dostawców aplikacji?

Bezpieczeństwo infrastruktury mobilnej (telefony, tablety)

 • Zagrożenia dla infrastruktury mobilnej
 • Jak budować bezpieczną architekturę mobilną?
 • W jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo smartfonów
 • Gdzie poszukiwać dalszych dokumentacji?

Bezpieczeństwo systemów operacyjnych oraz elementów oprogramowania infrastruktury

 • Usługi sieciowe, aktualizacje, system plików
 • Przegląd wybranych dodatkowych zabezpieczeń oferowanych przez systemy operacyjne
 • Wybrane problemy w usługach: bazy danych, serwery aplikacyjne, serwery www, serwery DNS
 • Gdzie szukać dokumentacji ułatwiającej zwiększenie bezpieczeństwa systemów operacyjnych?

Ataki na systemy IT

 • Przykłady ataków fizycznych na systemy
 • Przykłady ataków w warstwie sieciowej
 • Przykłady ataków na systemy WWW
 • Przykłady ataków klasy social engineering

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane