Cyberbezpieczeństwo

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji, danych osobowych oraz użytkowania usług elektronicznych dla działów biznesowych (szkolenie awareness)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Programy budowania świadomości pracowników w aspektach bezpieczeństwa użytkowania usług elektronicznych nabierają co raz większego znaczenia. Globalnie wzrastająca liczba incydentów bezpieczeństwa zaczyna znajdować odzwierciedlenie w wynikach finansowych firm. Należyta edukacja pracowników, zarówno w działaniach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa przedsiębiorstwom, jak i w życiu prywatnym, staje się priorytetem i gwarancją podwyższonego bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracodawców.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

Zagrożenia zewnętrzne

 • Elektroniczne
  • Złośliwe oprogramowanie
   • Urządzenia stacjonarne
   • Urządzenia mobilne
  • Ataki hakerskie
  • Komunikacja elektroniczna
   • Komunikacja via e-mail
  • Szyfrowanie danych
  • Korzystanie z sieci Internet (w celach innych niż służbowe)
 • Fizyczne
  • Ataki socjotechniczne
  • Dokumentacja papierowa

 

Zagrożenia wewnętrzne

 • Elektroniczne
  • Autoryzacja
  • Komunikacja wewnątrzfirmowa
  • Szyfrowanie wewnątrzfirmowe
  • Usuwanie danych
  • Zaufanie między pracownicze
  • Korzystanie z sieci Internet (w celach służbowych)
  • Standardy użytkowania komputerów służbowych
  • Procedury
 • Fizyczne
  • Dokumentacja papierowa
  • Dostęp do miejsca pracy
   • Biurko
   • Komputer

 

Zagrożenia zachowań pracowników

 • Świat wirtualny
  • Serwisy społecznościowe
  • Komunikatory sieciowe
  • Punkty dostępowe sieci Internet
  • Prywatna komunikacja via e-mail
  • Schematy autoryzacyjne
 • Świat fizyczny
  • Sprzęt elektroniczny
  • Notatki papierowe
  • Kontakty osobiste
  • Kontrola przepływu informacji

 

End User Computing. Bezpieczne użytkowanie oprogramowania użytkownika końcowego

 • Dane elektroniczne
  • Bezpieczeństwo katalogów sieciowych
  • Bezpieczeństwo plików
 • Oprogramowanie
  • Excel
   • Bezpieczeństwo per plik
   • Bezpieczeństwo per arkusz
   • Bezpieczeństwo per komórka
   • Monitorowanie integralności danych
   • Śledzenie zmian
  • Programy pocztowe
   • Bezpieczeństwo skrzynek e-mail
   • Bezpieczeństwo wiadomości elektronicznych
   • Bezpieczeństwo list kontaktowych
  • Bazy danych
   • Bezpieczeństwo plików
   • Bezpieczeństwo rekordów
   • Monitorowanie integralności rekordów
   • Śledzenie zmian w rekordach
  • System obsługi zgłoszeń/zleceń
   • Zasady obsługi oprogramowania
   • Zasady tworzenia zgłoszeń/zleceń
   • Zasady monitorowania i walidacji zgłoszeń/zleceń

 

Forma prezentacji treści dotyczących poszczególnych obszarów bezpieczeństwa informacji:

 • Dlaczego? – Uzasadnienie potrzeby budowania świadomości w obszarze
 • Co? – Charakterystyka obszaru oraz kluczowych dla niego zagrożeń (w tym case study)
 • Jak? – W jaki sposób należy przeciwdziałać zagrożeniom

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane