PECB Certified ISO 31000 Risk Manager

Doskonalenie oceny ryzyka i optymalnego zarządzania ryzykiem w oparciu o normy ISO 31000 oraz IEC/ISO 31010

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie "ISO 31000 Risk Manager" pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę na temat podstawowych zasad i wymagań procesu zarządzania ryzykiem na podstawie normy ISO 31000. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat "PECB Certified ISO 31000 Risk Manager". Certyfikat PECB zaświadcza, że uczestnik szkolenia posiada praktyczną wiedzę oraz umiejętności do skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 3 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji i wymagań ISO 31000

 • Cel i struktura kursu

 • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem

 • Normy i wymagania prawne

 • Wprowadzenie do koncepcji i zasad ISO 31000

 • Wymagania zarządzania ryzykiem
 • Inicjowanie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem
 • Ustanowienie kontekstu

DZIEŃ 2

Proces zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000

 • Identyfikacja ryzyka

 • Analiza ryzyka

 • Ewaluacja ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem

 • Akcaptacja ryzyka

 • Komunikacja i konsultacja ryzyka

 • Przegląd i monitorowanie ryzyka

DZIEŃ 3

Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 oraz egzamin certyfikacyjny

 • Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 (część I)

 • Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 (część II)
 • Ocena kompetencji i zakończenie szkolenia

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie i konsultanci odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie ryzykiem w organizacji

 • Osoby, które chcą uzyskać wszechstronną wiedzę na temat koncepcji, procesów i zasad zarządzania ryzykiem

 • Doradcy zaangażowani w zarządzanie ryzykiem

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie podstawowych pojęcia i procesów zarządzania ryzykiem

 • Zrozumienie relacji między ISO 31000, IEC/ISO 31010, innymi standardami oraz wymaganiami prawa

 • Zrozumienie podejść, metod i technik stosowanych do zarządzania ryzykiem w organizacji

 • Zrozumienie, w jaki sposób należy interpretować wymagania ISO 31000

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Czas trwania: 2 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)

 • Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem

  • Obszar 2: Zasady i proces zarządzania ryzykiem

  • Obszar 3: Metody oceny ryzyka na podstawie IEC/ISO 31010

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat egzaminu zapraszamy do zapoznania się z "Polityką i zasadami egzaminu"

CERTYFIKACJA

  • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty Certified ISO/IEC 31000 Provisional Risk Manager lub Certified ISO/IEC 31000 Risk Manager w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia

  • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem

  • Więcej informacji o certyfikatach oraz procesie certyfikacji PECB można znaleźć w "Polityce i Zasadach Certyfikacji"
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w projekcie zarządzania ryzykiem Inne wymagania
PECB ISO 31000 Provisional Risk Manager

Egzamin PECB ISO 31000 Risk Manager

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB ISO 31000 Risk Manager Egzamin PECB ISO 31000 Risk Manager Dwa lata
1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem
Łącznie 200 godzin w obszarze zarządzania ryzykiem Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 350 stron informacji i praktycznych przykładów

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development)
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu odpowiednich wymagań