PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer

Doskonalenie wdrożenia i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) w oparciu o normę ISO 27001

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie "ISO 27001 Lead Implementer" umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy do wspierania organizacji we wdrożeniu i zarządzaniu Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) w oparciu o normę ISO 27001. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najlepsze praktyki ISMS poprawiające skuteczność, wydajność oraz zapewniające paufność informacji.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat "PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer". Certyfikat PECB Lead Implementer zaświadcza, że uczestnik szkolenia posiada praktyczną wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe do wdrożenia w organizacji ISMS zgodnego z wymaganiami ISO 27001.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001; Inicjowanie BISMS

 • Cele i struktura kursu

 • Normy i wymagania prawne

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

 • Podstawowe zasady ISMS

 • Inicjowanie wdrożenia ISMS

 • Zrozumienie organizacji i celów z zakresu bezpieczeństwa informacji

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania

DZIEŃ 2

Planowanie wdrożenia ISMS

 • Przywództwo i zatwierdzanie projektu ISMS

 • Polityka bezpieczeństwa informacji

 • Ocena ryzyka

 • Instrukcja stosowania i decyzje najwyższego kierownictwa o wdrożeniu ISMS
 • Struktura organizacyjna w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji

DZIEŃ 3

Wdrożenie ISMS

 • Wdrożenie ramowych zasad zarządzania dokumentacją

 • Projektowanie zabezpieczeń oraz sporządzanie specyficznych dokumentów ISMS

 • Plan komunikacji

 • Szkolenia i program podnoszenia świadomości

 • Wdrożenie zabezpieczeń

 • Zarządzanie incydentami

 • Zarządzanie operacyjne

DZIEŃ 4

Kontrola, monitorowanie i pomiar ISMS oraz audyt certyfikacyjny ISMS

 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena

 • Audyt wewnętrzny

 • Przegląd zarządczy

 • Postępowanie z niezgodnościami
 • Ciągłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego

 • Kompetencje i ocena wykonawców
 • Zakończenie kursu

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie i konsultanci wspierający organizację we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji

 • Eksperci/ doradcy specjalizujący się w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa informacji

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie zasad wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

 • Dogłębne zrozumienie pojęć, podejść, standardów, metod i technik związanych z ISMS

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji we wdrożeniu, zarządzaniu i utrzymaniu ISMS

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do zarządzania zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie ISMS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)

  Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

  • Obszar 2: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz najlepsze praktyki w oparciu ISO 27001

  • Obszar 3: Planowanie ISMS w oparciu o ISO 27001

  • Obszar 4: Wdrożenie ISMS w oparciu o ISO 27001

  • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar ISMS w oparciu o ISO 27001

  • Obszar 6: Stałe doskonalenie ISMS w oparciu o ISO 27001

  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego ISMS

CERTYFIKACJA

 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer, PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer lub PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia

 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzamin i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem

 • Więcej informacji o certyfikatach oraz procesie certyfikacji PECB można znaleźć w "Polityce i Zasadach Certyfikacji"
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w projekcie ISMS Inne wymagania
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer

Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny Dwa lata
1 rok pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny Pięć lat
2 lata pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Master Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny oraz PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor lub równoważny Dziesięć lat
6 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Łącznie 500 godzin (w projekcie i audycie) Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development)

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań