PECB Certified ISO 27001 Foundation

Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) w oparciu o normę ISO/IEC 27001

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie ISO 27001 Foundation umożliwia poznanie podstawowych komponentów niezbędnych do wdrożenia i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie wymagań ISO/IEC 27001. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat poszczególnych elementów ISMS, w tym: politykę zarządzania bezpieczeństwem informacji, procedury, wyniki pomiarów, zaangażowania kierownictwa, audytu wewnętrznego, przeglądu zarządzania oraz ciągłego doskonalenia.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat "PECB Certified ISO 27001 Foundation". Certyfikat PECB Foundation zaświadcza, że uczestnik szkolenia zdobył wiedzę i zrozumiał podstawowe metody, wymagania, ramy i podejście do zarządzania systemem.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

DZIEŃ 2

Wdrożenie kontroli w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 i egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby zaangażowane w zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat głównych procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

 • Osoby zainteresowane kontynuowaniem kariery zawodowej w obszarze bezpieczeństwa informacji

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie elementów i funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

 • Wskazanie korelacji międzi ISO 2700, a innymi normami oraz przepisami prawa

 • Zrozumienie pojęć, podejść, standardów, metod i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania ISMS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane

EGZAMIN

  • Czas trwania egzaminu: 1 godzina
  • Egzamin "PECB Certified ISO 27001 Foundation" w pełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
  • Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:
   • Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)
   • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w biznesie

CERTYFIKACJA

 • Po zdaniu egzaminu można ubiegać się o certyfikat "PECB Certified ISO 27001 Foundation"

 • Więcej informacji o certyfikatach ISO 27001 oraz procesie certyfikacji PECB można znaleźć w Polityce i Zasadach Certyfikacji

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłata za certyfikację zawarta jest w cenie egzaminu
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 200 stron informacji i praktycznych przykładów
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 14 punktów CDP (Continuing Professional Development
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów