PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer

Doskonalenie wdrożenia i zarządzania Systemem Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o normę ISO 22301

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie "ISO 22301 Lead Implementer" umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy do wspierania organizacji we wdrożeniu i zarządzaniu Systemem Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o normę ISO 22301. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najlepsze praktyki BCMS pozwalające na stworzenie wytycznych, które umożliwią nieprzerwane funkcjonowanie organizacji w trakcie kryzysu.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat "PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer". Certyfikat PECB Lead Implementer zaświadcza, że uczestnik szkolenia posiada praktyczną wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe do wdrożenia w organizacji BCMS zgodnego z wymaganiami ISO 22301.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301; Inicjowanie BCMS

 • Cel i struktura kursu

 • Normy i wymagania prawne

 • System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)

 • Podstawowe pojęcia i zasady

 • Inicjowanie wdrożenia BCMS
 • Zrozumienie organizacji
 • Analiza istniejącego systemu zarządzania
 • Zakres BCMS

DZIEŃ 2

Planowanie wdrożenia BCMS

 • Przywództwo i zaangażowanie

 • Polityki ciągłości działania

 • Struktura organizacyjna

 • Zarządzanie dokumentacją
 • Kompetencje i świadomość
 • Analiza wpływu na biznes (BIA)
 • Ocena ryzyka

DZIEŃ 3

Wdrożenie BCMS

 • Strategia ciągłości działania

 • Środki ochrony i minimalizowania skutków

 • Plany i procedury ciągłości działania
 • Plany reagowania na incydenty
 • Plany reagowania na sytuacjie awaryjne
 • Plany zarządzania kryzysowego
 • Plany odzyskiwania informacji
 • Plany przywrócenia
 • Plany komunikacji

DZIEŃ 4

Kontrola, monitorowanie, pomiar i doskonalenie BCMS oraz audyt certyfikacyjny BCMS

 • Testy i ćwiczenia

 • Pomiar i monitorowanie BCMS

 • Audyt wewnętrzny

 • Przegląd zarządzania
 • Ciągłe doskonalenie

 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego

 • Kompetencje i ocena wykonawców
 • Zakończenie kursu

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie i konsultanci wspierający organizację we wdrażaniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ciągłością działania w organizacji

 • Członkowie zespołu ds. ciągłości działania

 • Eksperci/ doradcy specjalizujący się w zarządzaniu ciągłością działania

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie, w jaki sposób należy interpretować wymagania ISO 22301 w kontekście specyfiki organizacji

 • Dogłębne zrozumienie pojęć, podejść, standardów, metod i technik niezbędnych do wdrożenia oraz efektywnego zarządzania BCMS

 • Zrozumienie relacji pomiędzy komponentami BCMS i zgodnością z innymi wymaganiami

 • Zdobycie wiedzy i najlepszych praktyk niezbędnych do wspierania organizacji we wdrożeniu BCMS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane

EGZAMIN

Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)

  Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)

  • Obszar 2: System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)

  • Obszar 3: Planowanie wdrożenia BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Obszar 4: Wdrożenie BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Obszar 6: Stałe doskonalenie BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego BCMS

    

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat egzaminu zapraszamy do zapoznania się z "Polityką i zasadami egzaminu"

CERTYFIKACJA

 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty Certified ISO/IEC 22301 Provisional Implementer, Certified ISO/IEC 22301 Implementer lub Certified ISO/IEC 22301 Lead Implementer, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia

 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem

 • Więcej informacji o certyfikatach oraz procesie certyfikacji PECB można znaleźć w "Polityce i Zasadach Certyfikacji"
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w projekcie BCMS Inne wymagania
PECB ISO 22301 Provisional Implementer

Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB ISO 22301 Implementer Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny Dwa lata
1 rok pracy w obszarze ciągłości działania
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB ISO 22301 Lead Implementer Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny Pięć lat
2 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certifies ISO 22301 Master Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny oraz PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor lub równoważny Dziesięć lat
6 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Łącznie 500 godzin (w projekcie i audycie)

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development)

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań