PECB Certified ISO 2301 Foundation

Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o normę ISO 22301

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie ISO 22301 Foundation umożliwia poznanie podstawowych komponentów niezbędnych do wdrożenia i zarządzania BCMS na podsawie wymagań normy ISO 22301. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat poszczególnych elementów BCMS, w tym: polityki zarządzania ciągłością działania, procedur, wyników pomiarów, zaangażowania kierownictwa, audytu wewnetrznego, przeglądu zarządzania oraz ciągłego doskonalenia.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat "PECB Certified ISO 22301 Foundation". Certyfikat PECB Foundation zaświadcza, że uczestnik szkolenia zdobył wiedzę i zrozumiał podstawowe metody, wymagania, ramy i podejście do zarządzania systemem.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301

DZIEŃ 2

Wdrożenie kontroli w zarządzaniu ciągłością działania zgodnie z ISO 22301 i egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby zaangażowane w zarządzanie ciągłością działania

 • Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat głównych procesów Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Osoby zainteresowane kontynuowaniem kariery zawodowej w obszarze ciągłości działania

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie elementów i funkcjonowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)

 • Wskazanie korelacji międzi ISO 22301, a innymi normami oraz przepisami prawa

 • Zrozumienie podejść, metod i technik niezbędnych do wdrożenia i zarządzania BCMS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* - pola wymagane

EGZAMIN

 • Czas trwania egzaminu: 1 godzina
 • Egzamin "PECB Certified ISO 22301 Foundation" w pełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:
  • Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
  • System Zarządzania Ciągłością Działania w biznesie

CERTYFIKACJA

 • Po zdaniu egzaminu można ubiegać się o certyfikat "PECB Certified ISO 22301 Foundation"

 • Więcej informacji o certyfikatach ISO 22301 oraz procesie certyfikacji PECB można znaleźć w Polityce i Zasadach Certyfikacji

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłata za certyfikację zawarta jest w cenie egzaminu
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 200 stron informacji i praktycznych przykładów

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 14 punktów CDP (Continuing Professional Development)

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów