Blog

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas w ostatni piątek, by wysłuchać naszej prezentacji na konferencji SEMAFOR 2012. Wspólnie z Marcinem Marczewskim opowiadaliśmy o najlepszych praktykach efektywnego zarządzania incydentami oraz sytuacjami kryzysowymi. Konferencja była jak zwykle doskonałym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy pojawić się w gronie ekspertów wygłaszających prelekcje i dziękujemy organizatorom za zaproszenie.