Blog

Photo: busyPrinting/Flickr

Opracowanie Planu Ciągłości Działania znacząco zwiększa szanse organizacji na przetrwanie zdarzeń katastroficznych. Dobrze zbudowany Plan—bazujący na procesach biznesowych, uwzględniający analizę ryzyka, zgodny z polityką i strategią zachowania ciągłości działania—jest solidną podstawą odporności organizacji. Jednak dopiero systematyczne, zorganizowane testowanie Planu umacnia tę zdolność organizacji.

Na konferencjach (wszelkich, nie tylko organizowanych przez Polrisk) mamy zwykle krzywą Gaussa, jeśli chodzi o poziom wystąpień – większość przeciętnych, jedno zupełnie beznadziejne i jedno lub dwa, które na długo zostają w pamięci. W tym roku warto było wydać kilka(set) złotych głównie po to, by zobaczyć dwie prezentacje.

RESILIA wspólnie z firmą BCMLogic mają zaszczyt zaprosić Państwa na darmowe seminarium.

Seminarium ma na celu przedstawienie tematyki ciągłości działania, jako nie tylko wymogu prawnego lecz dobrej praktyki w procesie zarządzania organizacją.

Mówiąc o ciągłości działania chcemy przedstawić punkt widzenia, w którym BCM to codzienna współpraca pomiędzy biznesem, a działem IT, świadome zarządzanie ryzykiem oraz wspólne rozwiązywanie problemów, które uniemożliwiają sprawne prowadzenie bieżącej działalności biznesowej. Zarządzanie ciągłością działania, jako jeden z ważniejszych punktów styku pomiędzy biznesem, a działem IT.

Przed rozpoczęciem każdego projektu warto zastanowić się, po co go robimy i co chcemy osiągnąć. W przypadku wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania odpowiedź bywa oczywista: „bo ustawodawca nakazuje” (w Polsce m.in. Ustawa o ochronie infrastruktury krytycznej, Prawo telekomunikacyjne; w Anglii Civil Contingencies Act), „bo rada nadzorcza naciska”, czasami nawet: „bo klienci pytają”. Częściej jednak uzasadnienie biznesowe nie jest widoczne na pierwszy rzut oka.