Blog

Na konferencjach (wszelkich, nie tylko organizowanych przez Polrisk) mamy zwykle krzywą Gaussa, jeśli chodzi o poziom wystąpień – większość przeciętnych, jedno zupełnie beznadziejne i jedno lub dwa, które na długo zostają w pamięci. W tym roku warto było wydać kilka(set) złotych głównie po to, by zobaczyć dwie prezentacje.

RESILIA wspólnie z firmą BCMLogic mają zaszczyt zaprosić Państwa na darmowe seminarium.

Seminarium ma na celu przedstawienie tematyki ciągłości działania, jako nie tylko wymogu prawnego lecz dobrej praktyki w procesie zarządzania organizacją.

Mówiąc o ciągłości działania chcemy przedstawić punkt widzenia, w którym BCM to codzienna współpraca pomiędzy biznesem, a działem IT, świadome zarządzanie ryzykiem oraz wspólne rozwiązywanie problemów, które uniemożliwiają sprawne prowadzenie bieżącej działalności biznesowej. Zarządzanie ciągłością działania, jako jeden z ważniejszych punktów styku pomiędzy biznesem, a działem IT.

Przed rozpoczęciem każdego projektu warto zastanowić się, po co go robimy i co chcemy osiągnąć. W przypadku wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania odpowiedź bywa oczywista: „bo ustawodawca nakazuje” (w Polsce m.in. Ustawa o ochronie infrastruktury krytycznej, Prawo telekomunikacyjne; w Anglii Civil Contingencies Act), „bo rada nadzorcza naciska”, czasami nawet: „bo klienci pytają”. Częściej jednak uzasadnienie biznesowe nie jest widoczne na pierwszy rzut oka.

Ciekawe badanie przeprowadzili przedstawiciele brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej CPP. Przeprowadzili oni analizę zawartości kilkudziesięciu używanych telefonów komórkowych, zakupionych za pośrednictwem serwisu aukcyjnego eBay. Ich zawartość była całkowitym zaskoczeniem – numery kart kredytowych, dane dostępu do kont bankowych, fotografie, adresy e-mail, a nawet loginy i hasła z dostępem do Facebooka i Twittera. Informacje takie wystarczą nie tylko do dokonania kradzieży naszych pieniędzy, przejęcia kontroli nad naszymi skrzynkami pocztowymi (i być może kontaktami nie tylko prywatnymi ale i handlowymi, jakże ważnymi w działalności każdego przedsiębiorstwa), ale mogą doprowadzić nawet do kradzieży naszej tożsamości i wyrządzenia wielu szkód, których skutków nie sposób przewidzieć.