Audyt wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012

PODSTAWOWE INFORMACJE

Metodologia realizacji szkolenia

Metoda mieszana (warsztatowa) - wykład oraz ćwiczenia praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Moduł 1 - Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301

 • Przedstawienie standardów ISO 22301, ISO 27031, ISO/PAS 22399, BS 25999 i ram regulacyjnych
 • Podstawowe zasady dot. ciągłości działania
 • Proces certyfikacji BCMS zgodnie z ISO 22301
 • System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Szczegółowa prezentacja części normy ISO 22301


Moduł 2 - Planowanie i inicjowanie audytu BCMS zgodnie z ISO 22301

 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Podejście kontrolne na podstawie dowodów i ryzyka
 • Przygotowanie audytu certyfikacyjnego BCMS w oparciu o ISO 22301
 • Kontrola dokumentacji BCMS
 • Przeprowadzenie spotkania otwierającego

DZIEŃ 2

Moduł 3 - Przeprowadzenie audytu BCMS zgodnie z ISO 22301

 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu: obserwacje, przegląd dokumentów, wywiad, techniki pobierania próbek, techniczna weryfikacja, potwierdzenie i ocena
 • Plany testów audytu
 • Formułowanie wniosków z audytu i dokumentowanie niezgodności


Moduł 4 - Zakończenie i zapewnienie kontynuacji audytu BCMS zgodnie z ISO 22301

 • Dokumentacja audytu
 • Przeprowadzenie spotkania zamykającego i wnioski z audytu
 • Ocena planów działań naprawczych
 • Audyt nadzorczy BCMS zgodnie z ISO 22301
 • Program zarządzania audytem wewnętrznym BCMS zgodnie z ISO 22301

ADRESACI SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane