Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań normy ISO 27001:2013

PODSTAWOWE INFORMACJE

Metodologia realizacji szkolenia

Metoda mieszana (warsztatowa) - wykład oraz ćwiczenia praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SBI) zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013

 • Przedstawienie standardów rodziny ISO 27000 i ram regulacyjnych
 • Podstawowe zasady dot. bezpieczeństwa informacji
 • Proces certyfikacji SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 • Szczegółowa prezentacja części normy ISO/IEC 27001

Planowanie i inicjowanie audytu SZBI zgodnie
z ISO/IEC 27001

 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Podejście kontrolne na podstawie dowodów i ryzyka
 • Przygotowanie audytu certyfikacyjnego SZBI w oparciu o ISO/IEC 27001
 • Kontrola dokumentacji SZBI
 • Przeprowadzenie spotkania otwierającego

DZIEŃ 2

Przeprowadzenie audytu SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001

 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu: obserwacje, przegląd dokumentów, wywiad, techniki pobierania próbek, techniczna weryfikacja, potwierdzenie i ocena
 • Plany testów audytu
 • Formułowanie wniosków z audytu i dokumentowanie niezgodności

Zakończenie i zapewnienie kontynuacji audytu SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001

 • Dokumentacja audytu
 • Przeprowadzenie spotkania zamykającego i wnioski z audytu
 • Ocena planów działań naprawczych
 • Audyt nadzorczy SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001
 • Program zarządzania audytem wewnętrznym SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001

ADRESACI SZKOLENIA

CELE SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane