PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Opanuj proces audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie "PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor" pozwali Ci rozwinąć niezbędną wiedzę do wykonania audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Inforacji z zastosowaniem powszechnie znanych zasad, procedur oraz technik. Podczas szkolenie zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych zgodnie z wymaganiami ISO 19011 i ISO / IEC 17021-1.
Dzięki ćwiczeniom praktycznym,będziesz w stanie opanować techniki audytu i zdobyć kompetencje do zarządzania programem audytów, zespołem audytorów, komunikacją z klientami oraz rozwiązywaniem konfliktów.

Po zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat audytu możesz przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat "PECB
Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor ". Zdobycie certyfikatu audytora wiodącego oznacza, że posiadasz zdolności i kompetencje, w oparciu o najlepsze praktyki, do wspierania organizacji w audycie.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 5 DNI

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego

 • Cele i struktura kursu

 • Normy i ramy regulacyjne

 • Proces certyfikacji

 • Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

DZIEŃ 2

Zasady audytu - jego przygotowanie i rozpoczęcie

 • Podstawowe koncepcje i zasady audytu

 • Podejście oparte na dowodach

 • Inicjowanie audytu

 • 1 etap audytu

 • Przygotowanie 2 etapu audytu (audyt na miejscu)

 • 2 etap audytu (część 1)

DZIEŃ 3

Audyt na miejscu

 • 2 etao audytu (2 część)

 • Komunikacja podczas audytu

 • Procedury audytu

 • Tworzenie planów audytów

 • Opracowanie wyników audytu oraz raportu z niezgodności

DZIEŃ 4

Zakończenie audytu

 • Dokumentowanie i ocena jakości audytu

 • Zakończenie audytu

 • Ocena planów działania przez audytora

 • Korzyści płynące z audytu wstępnego

 • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

 • Kompetencje i ocena audytorów
 • Zakończenie szkolenia

DZIEŃ 5

Egzamin certyfikacyjny

ADRESACI SZKOLENIA

 • Audytorzy przygtotowujący się do audytu certyfikującego i przeprowadzania audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Menedżerowie lub konsultanci chcący opanować proces audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Eksperci techniczni starają się przygotować do audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Eksperci i doradcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

CELE SZKOLENIA

 • Zapoznaj się z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpiczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Potwierdź powiądzania pomiędzy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 oraz innymi standardami i wymaganiami prawnymi
 • Zapoznaj się z funkcją audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 19011
 • Zdobądź umiejętności kierowania audytem oraz zespołem audytowy
 • Dowiedz się, jak należy interpretować wymagania normy ISO 27001
 • Zdobądź kompetencji audytora w celu: zaplanowania, przeprowadzenia i monitorowania audytu, a także przygotowywania sprawozdań zgodnie z rymaganiami ISO 19011

Formularz zgłoszeniowy

* - required fields

EGZAMIN

 • Egzamin Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:

  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • Obszar 2: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • Obszar 3: Podstawowe koncepcje i zasady audytu

  • Obszar 4: Przygotowanie audytu ISO/IEC 27001

  • Obszar 5: Przeprowadzenie audytu ISO/IEC 27001

  • Obszar 6: Zakończenie audytu ISO/IEC 27001

  • Obszar 7: Zarządzanie programem audytów ISO/IEC 27001

 • Czas trwania: 3 godziny

CERTYFIKACJA

Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w audycie
Inne wymagania
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer

Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO/IECO 27001 Auditor Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor Dwa lata
1 rok pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor Pięć lat
2 lata pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Master Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor oraz PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Dziesięć lat
6 lat pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Łącznie 500 godzin pracy w audycie i projekcie bezpieczeństwa infmracji Podpisanie kodeksu etycznego PECB

INFORMACJE OGÓLNE

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.

 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.

 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia
  kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.